Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kunt u alles vinden?

“Een goed gemaakt vvt geeft waarde aan je diploma”

Jules Bosma is docent houtbewerkingstechniek aan het Alfa College in Groningen en had twaalf jaar lang zijn eigen bedrijf in houtbewerking. Hoeveel waarde hecht hij aan de vakvaardigheidstoets (vvt)? 

“Om het minimale niveau van een student aan te tonen, is de vvt een heel goed middel”, vindt Jules. “Er is niet voor niets een landelijke norm voor afgestudeerden. Het is heel belangrijk om te meten of iedereen met een diploma aan die kwalificatie-eisen voldoet. Hiermee bevorder je de uitwisselbaarheid van diploma’s: ze hebben hetzelfde niveau.”

Landelijke eis
Volgens Jules laat een goed gemaakte vvt dus zien dat een student voldoet aan het beroepscompetentieprofiel dat in samenwerking met het bedrijfsleven is opgesteld. “Dat is belangrijk, want scholen houden snel eigen normen aan – en dat is gewoon niet verstandig. Het was zelfs zo – en misschien nu nog wel ­– dat scholen financiering kregen op basis van het slagingspercentage van de leerlingen. Als scholen dan zelf de normering gaan vaststellen, heb je dus geen grip meer op de kwaliteit. Met de vvt laat je zien dat je aan het landelijke, minimale niveau voldoet: hierdoor zijn alle opleidingen gelijkwaardig.”

Bewezen vakbekwaamheid 
“Studenten die je geen vvt laat doen, doe je tekort”, zegt Jules. “Een goede score voor je vvt geeft waarde aan je diploma. Werkgevers kunnen zo zien dat je echt hebt bewezen dat je het vak beheerst, volgens de landelijke normering.” Jules is een groot voorstander van toetsing op een andere locatie, met examinatoren die de student niet kent. “Met uitzondering van een klein aantal studenten die het wel kunnen, maar door de druk en de spanning op deze manier niet goed uit de verf komen. Bij ons heeft hierover een orthopedagoog het laatste woord, zodat het eerlijk is tegenover iedereen.”

Meer lezen over wat de meerwaarde van de vvt is? Je leest alles via de onderstaande button!

Lees hier alles over de meerwaarde van de VVT