Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Fysieke belasting verminderen

Het verminderen van fysieke belasting zorgt voor een hogere productiviteit en meer werkplezier. Expertisecentrum meubelindustrie en interieurbouw (ECM) biedt in samenwerking met STEP een aantal instrumenten om fysieke belasting te onderzoeken. Om de belasting daadwerkelijk te verminderen worden in een rapportage concrete adviezen gegeven. Als vervolgstap zijn ook cursussen mogelijk.

De kosten van het onderzoek kunnen worden vergoed uit branchesubsidie voor duurzame inzetbaarheid.

Download leaflet met tarieven en subsidiemogelijkheden 

Uit onderzoek blijkt dat de meubelindustrie en interieurbouw minder goed scoort op rugbelasting ten opzichte van andere branches.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

  • Langdurig in dezelfde of ongemakkelijke houding werken. 
  • Zware lasten tillen of dragen. 
  • Vele keren per uur draaien of buigen van het bovenlichaam.

Dit heeft invloed op de productiviteit en het te verwachten verzuim. In situaties met een hogere fysieke belasting wordt aangeraden om aan de slag te gaan met professionele begeleiding.

QuickScan fysieke belasting via STEP

De werkgever is wettelijk verplicht om op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de fysieke belasting van medewerkers in kaart te brengen waarbij ook de mogelijke maatregelen worden geformuleerd. Het onderzoek fysieke belasting wordt gedaan door een deskundige van STEP die zorgt voor een goede beoordeling van wet-, en regelgeving en de wijze waarop de medewerkers met de dagelijkse omstandigheden omgaan.

Bij de scan doet STEP met professionele instrumenten metingen in de praktische werksituaties op de werkvloer. De deskundige kijkt zowel naar de Technische- als naar de Humane ergonomie.

De Humane ergonomie op de werkplekken wordt geregistreerd met de STEP BodyGuard®. Dat geeft een goed beeld van hoe (houding- en bewegingsgedrag) de activiteiten/ werktaken worden uitgevoerd en de mate van fysieke (over-)belasting.

De belastingintensiteit wordt gemeten:

  • KIM - Duwen en trekken, Tillen Houden en Dragen, Manueel hanteren van lasten 
  • HARM - Hand en Arm taken.
  • NIOSH - Tillen
  • BodyGuard® - Vaststellen van (on)veilig lichaamsgebruik, mate van fysieke belasting en risico op overbelasting

De rapportage wordt voorzien van concrete en realiseerbare aanbevelingen en verbeterpunten. De punten worden ondersteund met afbeeldingen, zodat duidelijk wordt wat het te verwachten positieve effect is.

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs:

Joost Verbeek
0622 510 907
j.verbeek@ecm.nl

Eric Weging
0657 257 570
e.weging@ecm.nl