Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kunt u alles vinden?

Werkvermogensmonitor

Inzicht in gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers

Terug naar overzicht

Als werkgever vind je het belangrijk dat je werknemers gezond en met plezier hun werk kunnen doen, zowel nu als in de toekomst. Met de WerkVermogensMonitor® kun je een belangrijke stap in de richting van een goed gezondheidsbeleid zetten èn besparingen realiseren.

De WerkVermogensMonitor® is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee uitval kan worden voorspeld en zelfs voorkomen. Door middel van een snel en gemakkelijk in te vullen vragenlijst wordt inzicht gegeven in de productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers.

Er is aangetoond dat een tijdige herkenning van medewerkers met een rode score, en het hanteren van de juiste aanpak, op korte termijn zal leiden tot een daling van uitval.

Wil je weten hoe de WerkVermogensMonitor werkt? Bekijk dan de leaflet voor meer informatie. Direct aanmelden kan natuurlijk ook!

Zo werkt de WerkVermogensMonitor

De werkvermogensmonitor bestaat uit drie stappen:

 1. een vragenlijst
 2. een (groeps)rapportage
 3. een (eventueel) aanvullend onderzoek

1. Vragenlijst
De vragenlijst wordt door de werknemer ingevuld en bevat vragen over o.a. de functie, werkomstandigheden en leefstijl. Het invullen ervan neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De medewerker ziet na afloop meteen een uitkomst die door middel van 3 kleuren (groen, oranje, rood) aangeeft wat de mate van werkvermogen is. De privacy van de medewerkers is gewaarborgd via inlogcodes en een login-naam.

2. Groepsrapportage
De resultaten van meerdere deelnemers van één bedrijf, of afdeling (min. 10 deelnemers), kunnen in een (anoniem) rapport worden verwerkt. Je kunt de scores zien op de verschillende onderdelen. Zo zie je in een oogopslag op welke punten verbetering nodig is ten aanzien van de inzetbaarheid, gezondheid en productiviteit van de medewerkers. Dit levert belangrijke aangrijpingspunten voor een gericht bedrijfsbeleid.

3. Aanvullend onderzoek
De medewerkers met een laag werkvermogen (rode score) kunnen met behulp van een aanvullend onderzoek verder worden beoordeeld. Ook sommige medewerkers met een oranje score komen hiervoor in aanmerking. Een adviseur van PreventNed neemt een interview af dat ingaat op de kritische factoren (werk en privé; fysiek en geestelijk) van het verminderde werkvermogen. Op basis van het aanvullend onderzoek kan een individueel plan van aanpak opgesteld worden.

Wat levert de WVM op?

Besparing op:

 • verzuimkosten
 • productiviteitsverlies
 • inzetbaarheidskosten
 • verzekeringspremies
 • claimkosten bij WIA
 • kosten loondoorbetaling en vervanging
 • kosten voor de werkhervattingregeling (WGA)

Een start van:

 • dialoog over inzetbaarheid tussen medewerker en leidinggevende
 • medewerkers kunnen zelf aan de slag met hun eigen inzetbaarheid
 • een goed gezondheidsbeleid
 • een gezondere organisatie
 • een betere werkbelasting van medewerkers
 • gemotiveerd personeel
Wat zijn de kosten?

De WerkVermogensMonitor®, de groepsrapportage èn het aanvullend onderzoek zijn kosteloos voor bedrijven die aangesloten zijn bij het Sociaal Fonds Meubel.

Wil je graag meer informatie of wil je je direct aanmelden? Neem dan gerust contact op met een van de ECM-adviseurs.

ECM helpt je verder

ECM is hėt centrum in Nederland voor leren, werken
en groeien in de meubelindustrie en interieurbouw.

Meer informatie

1760
Certificaten afgegeven
100
van de mbo-scholen gebruikt onze leermiddelen
1800
Bedrijven kunnen op ons rekenen