Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Scholingssubsidies

De scholingssubsidie is de subsidie die aangevraagd kan worden als een cursus of training afgerond is. Deze subsidie is voor bijna alle cursussen en trainingen aan te vragen. In 2024 is de vergoeding 100% van de cursuskosten.

Kijk ook op onze SUBSIDIEWIJZER voor een overzicht van subsidieregelingen voor bedrijven, werknemers en studenten.

Terug naar overzicht

Wat wordt er vergoed?

De Scholingsubsidieregeling kan gebruikt worden voor bijna alle cursussen en trainingen die gericht zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker. Hieronder vallen ook alle ECM-Academy trainingen, de hbo-Associate degree en overige hbo-opleidingen.

Wat wordt er niet vergoed?
 • Bedrijfshulpverlener (BHV) en BHV-herhalingscursussen, EHBO-cursussen;
 • Rijbewijs B
 • Cursussen en trainingen die korter dan 1 dagdeel (3 uur) zijn
 • E-learnings korter dan 1 uur
 • Individuele coaching
 • Cursussen en opleidingen voor arbeidsongeschikte medewerkers via een Tweede spoor traject
 • Bbl-opleidingen en modules uit bbl-opleidingen
 • Modules/deelkwalificaties uit de bbl 2, 3 en 4-opleidingen en modules van hbo-opleidingen.
 • Consultancy
 • Webinars
 • Assessments
 • Netwerkbijeenkomsten
Welk bedrag wordt vergoed?

Je kunt rekenen op 100% vergoeding van de cursuskosten (exclusief btw), met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar. Voorbereidingskosten van de uitvoerder die direct zijn toe te rekenen aan de cursus kunnen ook bij de cursuskosten gedeclareerd worden. ECM kan vragen om een specificatie van de voorbereidingskosten.

Voor cursussen/trainingen die langer dan 1 jaar duren wordt eenmaal na afronding subsidie uitgekeerd. Uitzondering hierbij is de scholingssubsidie voor een hbo-opleiding. Hiervoor kun je elk schooljaar € 1.000 subsidie aanvragen.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

Scholingssubsidie kan aangevraagd worden door zowel de werkgever als de werknemer (als deze de cursus betaald heeft). Je kunt de aanvraag indienen op het online ECM subsidie-portal portal.mijnecm.nl.

Vergoeding aanvragen

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?
 • Een kopie van het certificaat/diploma/presentieformulier.
 • Vraag je subsidie aan voor de Learnbeat modules vakopleidingen? Stuur dan als bewijs van deelname een screenshot mee van het voortgangsscherm in Learnbeat  (icoon met brilletje).
 • Wordt er geen diploma of certificaat uitgereikt bij de cursus? Vul dan deze verzamelstaat eerst in. Let op dat werknemer en docent er een paraaf in zetten. In het subsidieportal kun je dan deze ingevulde verzamelstaat per deelnemer uploaden als bewijs van deelname. 
 • Een kopie van de factuur/betalingsbewijs;
 • Een kopie van de loonstrook van de betreffende periode (voor check dienstverband, loongegevens mogen niet-zichtbaar gemaakt worden).
 • Bij e-learning/schriftelijke cursus documentatie studiebelasting. (Niet nodig bij online modules Learnbeat.)
Wat zijn de voorwaarden?

Een belangrijke voorwaarde voor de aanvraag is dat de werkgever subsidie afdraagt voor de medewerker aan het Sociaal Fonds Meubel. Andere voorwaarden zijn:

 • De scholing is gericht op het bedrijf en (toekomstige) functie van de werknemer;
 • De cursus wordt met behulp van externe expertise gegeven. Uitvoering van scholing door aan de aanvrager gelieerde bedrijven wordt niet gesubsidieerd.
 • De cursus/opleiding is geheel doorlopen

Wanneer wij twijfelen of aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen we subsidiedeclaraties toetsen met een accountantsonderzoek.

Wanneer moet de aanvraag gedaan zijn?

Stuur aanvragen voor 2024 liefst voor 31-12-2024 maar uiterlijk vóór 1 februari 2025 naar ECM.

Wanneer wordt de vergoeding uitbetaald?

Na het aanvragen van de subsidie via het portal krijg je een bevestiging van de aanvraag. Binnen enkele weken ontvang je een specificatie van de toegekende subsidie. Daarna wordt het bedrag op de opgegeven rekening gestort.

Wie ontvangt de vergoeding?

Degene die de kosten voor de cursus of training heeft betaald ontvangt de vergoeding. Dit kan zowel de werkgever als de werknemer zijn.

Vergoeding aanvragen

Veelgestelde vragen

Kan ik als bedrijf subsidie voor cursussen en trainingen aanvragen?

Als het bedrijf aangesloten is bij het Sociaal Fonds Meubel en de cursus of training gericht is op de (toekomstige) functie van de werknemer kan er subsidie aangevraagd worden. Lees hier meer over de subsidiemogelijkheden.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een gevolgde training?

Met de ECM-scholingssubsidieregeling is het in 2022 mogelijk om 100% van de cursuskosten vergoed te krijgen met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar. Kijk voor de voorwaarden op www.ecm.nl/voor-bedrijven/subsidies/scholingssubsidie/.

Welke cursussen kan ik via ECM volgen?

ECM heeft met de ECM-Academy een aantal trainingen op de agenda staan speciaal voor de meubelindustrie en interieurbouw met 100% branchesubsidie. Meer informatie hierover vind u op www.ecm.nl/voor-bedrijven/cursussen--opleidingen/ecm-academy/.

Krijg ik subsidie voor een training functioneringsgesprekken?

Voor een training functioneringsgesprekken kun je gebruik maken van de ECM-scholingssubsidieregeling. ECM heeft zelf ook een methode die bedrijven helpt bij het invoeren van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken. Meer informatie hierover vind je op www.ecm.nl/voor-bedrijven/duurzame-inzetbaarheid/functioneringsgesprekken/

Laat je persoonlijk adviseren

Wij helpen je graag. Klik hier voor onze servicedesk of neem contact op via onderstaande contactgegevens.