Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Vereveningsbijdrage BBL3

Dit is een vergoeding voor werkgevers die een medewerker in dienst hebben die een bbl-3 opleiding volgt.

Terug naar overzicht

Let op: Deze informatie is specifiek voor bedrijven. Voor samenwerkingsverbanden geldt een andere regeling zoals vermeld in de CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2022-2023. De tekst van de CAO kun je downloaden via de site van de CBM.

Wat wordt er vergoed?

Per werknemer worden maximaal 48 schooldagen vergoed. Dagen waarop door omstandigheden geen scholing is gevolgd worden hiervan afgetrokken. Dit kun je opgeven in het rekenhulpmiddel dat je in het subsidieportal upload.
Per schooldag geldt een vergoeding van maximaal 7,75 uur. Per student wordt het bruto uurloon dat bepaald wordt op basis van het CAO-loon, salarisschaal B1 op 1 januari van het schooljaar waarin de student de opleiding is gestart vergoed. Er wordt een toeslag berekend van 25% voor vakantietoeslag, pensioen en sociale lasten.

Welk bedrag wordt vergoed?

Om het bedrag van de subsidie te bereken kun je dit rekenhulpmiddel gebruiken. Vul de gevraagde gegevens in en upload dit bestand in het subsidieportal. Doe dit bij elke werknemer waarvoor je de subsidie aanvraagt. Er kunnen gegevens van meerdere werknemers ingevoerd worden.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

Je kunt de subsidie aanvragen op het subsidieportal van ECM: portal.mijnecm.nl.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

De volgende bestanden moeten worden geüpload:

 • Twee loonstroken: die van de aanvang van de opleiding en die van het einde van het 1e schooljaar.
 • De Praktijk Leerovereenkomst (POK) van de betreffende school.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De werknemer volgt een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg, niveau 3.
 • Je betaalt als werkgever premie aan het Sociaal Fonds Meubel voor de betrokken werknemer.
 • De werkgever betaalt, conform de CAO, het loon door tijdens de schooldag.
 • Werkt de werknemer parttime? Dan moet de verklaring "doorbetaling schooldag" meegestuurd worden.
 • Er kan alleen voor het eerste jaar van de opleiding een vergoeding aangevraagd worden.
 • Opleidingsgarantie: zodra vaststaat dat de onderneming als werkgever geen opleidingsgarantie geeft, dan verliest de onderneming het recht op vergoeding.
 • Indien de leerling voortijdig stopt met de opleiding, dan stopt de vergoeding vanaf dat moment.
 • Subsidie kan aangevraagd worden over een periode van maximaal 52 weken na aanvang van de opleiding.
 • Indien de leerling gedurende een schooljaar instroomt, dan wordt de aanvraag niet eerder dan 52 weken na de instroomdatum ingediend.
 • Voor iedere werknemer dient apart een aavraag te worden gedaan via het subsidieportal.
Wanneer moet de aanvraag gedaan zijn?

De subsidie-aanvraag dient uiterlijk 1 februari na genoemd schooljaar in het bezit te zijn van ECM.

Wanneer wordt de vergoeding uitbetaald?

Na het indienen van je aanvraag in het portal ontvang je van ons een bevestiging. Is de aanvraag volledig, dan wordt het bedrag binnen een maand overgemaakt.

Wie ontvangt de vergoeding?

Het bedrijf ontvangt de vergoeding.

Veelgestelde vragen

Kan ik als bedrijf subsidie voor cursussen en trainingen aanvragen?

Als het bedrijf aangesloten is bij het Sociaal Fonds Meubel en de cursus of training gericht is op de (toekomstige) functie van de werknemer kan er subsidie aangevraagd worden. Lees hier meer over de subsidiemogelijkheden.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een gevolgde training?

Met de ECM-scholingssubsidieregeling is het in 2022 mogelijk om 100% van de cursuskosten vergoed te krijgen met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar. Kijk voor de voorwaarden op www.ecm.nl/voor-bedrijven/subsidies/scholingssubsidie/.

Welke cursussen kan ik via ECM volgen?

ECM heeft met de ECM-Academy een aantal trainingen op de agenda staan speciaal voor de meubelindustrie en interieurbouw met 100% branchesubsidie. Meer informatie hierover vind u op www.ecm.nl/voor-bedrijven/cursussen--opleidingen/ecm-academy/.

Krijg ik subsidie voor een training functioneringsgesprekken?

Voor een training functioneringsgesprekken kun je gebruik maken van de ECM-scholingssubsidieregeling. ECM heeft zelf ook een methode die bedrijven helpt bij het invoeren van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken. Meer informatie hierover vind je op www.ecm.nl/voor-bedrijven/duurzame-inzetbaarheid/functioneringsgesprekken/

Laat je persoonlijk adviseren

Wij helpen je graag. Klik hier voor onze servicedesk of neem contact op via onderstaande contactgegevens.